Onze school

SBO Mozaik streeft ernaar haar leerlingen een veilige omgeving te bieden. Een omgeving waarin zij uitgedaagd worden zich te ontwikkelen op zowel didactisch als sociaal-emotioneel gebied. Zo leren de kinderen de gebruikelijke vakken als rekenen, lezen, spelling, etc., maar wordt er ook veel aandacht besteed aan de manier waarop je met elkaar omgaat. Daarbij wordt er gekeken naar de mogelijkheden van een kind, maar worden zijn of haar beperkingen niet uit het oog verloren.

Voor ieder kind wordt er op SBO Mozaik een Ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. Daarin staat vermeld wat het verwachte niveau zal zijn bij het verlaten van de school. De capaciteiten van de leerling zijn hierbij leidend, dit zorgt ervoor dat de verwachtingen en doelen voor elk kind per vak verschillend kunnen zijn. Iedereen werkt dus op zijn eigen niveau, maar binnen een groep met kinderen met ongeveer hetzelfde niveau.

De leerkrachten en intern begeleider van SBO Mozaik hebben expertise op het gebied van leer- en gedragsproblemen. Zij worden ondersteund door zowel interne als externe specialisten, zoals een logopediste en orthopedagoog.

In verhouding met de meeste reguliere basisscholen zijn de klassen op SBO Mozaik klein. We hanteren een gemiddelde groepsgrootte van 16-17 leerlingen. De indeling van de groepen gebeurt op basis van leeftijd en cognitief niveau. De groepen dragen de namen van verschillende kleuren, dit om verwarring tussen het niveau van de kinderen en de naam van de groep te voorkomen.

Onze school neemt leerlingen op die op de reguliere basisscholen niet de zorg en begeleiding kunnen krijgen die zij vragen. We werken veel samen met andere scholen. SBO Mozaik maakt onderdeel uit van brede school De Coppele, waarin basisschool De Coppele ook is gevestigd. Daarnaast is in het gebouw gevestigd: Kinderopvang De Coppele (Humankind) met voorschoolse en naschoolse opvang, ontmoetingscentrum De Coppele en een sportzaal.

 

Nieuws & Agenda


Bekijk alle nieuwsitems >>

 

Meer info?
bel: 013 52 30 690