Medezeggenschapsraad

De MR voor het schooljaar 2017-2018 ziet er als volgt uit:
Namens de school
Juf Ingrid (voorzitter)
Juf Ilse (secretaris)
Namens de ouders
Marielle Vugs (moeder Inke)
Timo Klinckenberg (vader Jitske)
Roel v/d Bersselaar (vader Fenne)

Agenda punten

Inspectiebezoek
SBO Mozaik heeft een integraal inspectiebezoek gehad. De inspectie heeft ons beoordeeld op een aantal punten. In alle klassen hebben ze een bezoek gebracht. 

Het punt onderwijsproces is als voldoende beoordeeld. Het schoolklimaat werd voldoende/goed beoordeeld. De onderwijsresultaten konden ze niet beoordelen. Kwaliteitszorg en ambitie zijn voldoende/goed beoordeeld.
Als school moeten we alleen jaarlijks een vragenlijst invullen over sociale veiligheid. Dit deden we niet jaarlijks en gaan we nu opstarten om jaarlijks uit te zetten.

Jaarverslag/jaarplan
Het jaarplan is gemaakt voor schooljaar 17-18. Het jaarverslag is van 16-17.
Het onderwerp continue verbeteren blijft op het jaarplan staan.

Explotatie en begroting
De begroting wordt voortaan in een nieuw programma gemaakt. Dit programma heet caspisci. Dit kun je steeds invullen en aanpassen als dat nodig is.
Op dit moment is er voor dit schooljaar bijna 100.000 euro negatief saldo begroot. Dit bedrag zal aan het einde van het schooljaar verminderd zijn, we krijgen de bekostiging van de leerlingen die tussentijds instromen aan het einde van het jaar betaald. We hebben de lasten van tussentijdse instromers al wel berekend, maar niet de baten.
Wat als we blijven groeien? Eventueel kunnen we het computer lokaal veranderen tot klaslokaal en op basisschool de Coppele staat nog een leeg lokaal.
Of we gaan kijken waar onze leerlingen vandaan komen en kunnen een dislocatie opzetten. Maar dan wel voor een aantal jaren.
Als je een groeischool bent, komen de inkomsten later. Hierdoor heeft een groeischool een negatief advies.
Ilse maakt pdf van begroting en mailt deze.

Vaststellen notulen
Er zijn geen bijzonderheden te vermelden.

GMR stukken
Kraamverlof
Het kraamverlof voor vaders komt in de vakantie te vervallen als het kind in de vakantie geboren wordt.
Wat te doen met andere gezinssamenstellingen?
Het adoptieverlof is al wettelijk geregeld.
De 0,24 is afgeleid van de normjaartaak van de leerkracht.
We gaan akkoord als MR als bovenstaande vraag goed gedekt is.

Vragen MR
Geen van de MR leden vanuit het personeel zijn lid van de bond.
Er is geen budget voor de MR vastgelegd.

Privacy
Is dit privacy beleid dekkend voor alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen de verantwoordelijkheid van stg. Boom?
Er staat niets gegeven over de privacy van de leerkrachten. Het deel van de kinderen is prima beschreven.

Ingekomen post
Er is niets binnen gekomen.

Rondvraag
Roel: Stg. Boom heeft een raad van toezichtsmodel. De GMR mag iemand aanwijzen die plaats neem in de raad van toezicht. Deze mag geen binding hebben met de scholen. De GMR mag 1 persoon kiezen.
Jeroen blijft directeur bestuurder.

Vergadering sluit om 20.25 uur.

 

 

Nieuws & Agenda

21 oktober
Hoofdluiscontrole

22 oktober
Rapportbespreking


Bekijk alle nieuwsitems >>

 

Meer info?
bel: 013 52 30 690