Privacybeleid

Wet op de Privacy

Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. Het doel van het verwerken van persoonsgegevens is het kunnen bieden van passend onderwijs voor iedere leerling.

De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school, dan wel Stichting Etuda, heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.  

Alle scholen van Stichting Etuda gaan zorgvuldig om met leerlingdossiers en de bewaartermijnen die hieraan gekoppeld zijn. De dossiers van onze leerlingen worden in gesloten kasten opgeborgen en na het verstrijken van de bewaartermijn vernietigd.

Wij vragen alle ouders specifieke toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw kind. U kunt de verleende toestemming ten alle tijden weer intrekken. De school zorgt ervoor dat alleen kinderen op beeldmateriaal komen, waarvan de ouders toestemming hebben verleend.  Als ouder mag u tijdens schoolactiviteiten beeldmateriaal maken, maar alleen voor eigen gebruik. De school is niet verantwoordelijk voor dit materiaal.

Met vragen over de privacy van uw kind binnen de school, kunt u bij de directie terecht.

Nieuws & Agenda


Bekijk alle nieuwsitems >>

 

Meer info?
bel: 013 52 30 690